Majitel jednoduchého telefonu, který nevyužívá mobilní internet a datové služby, je s větší pravděpodobností volič Sociální demokracie či komunistů, spíš než zastánce pravice. Dokládá to analýza Západočeské univerzity, která je vůbec prvním příkladem využití technologie takzvaných velkých dat pro politické průzkumy.

Analýza ukázala na výrazný rozdíl v používání mobilních služeb mezi pravicovým a levicovým voličem: zatímco datové služby používá v telefonu téměř dvě třetiny voličů pravicových stran, u levice je to jen asi jedna čtvrtina voličů. Levicový volič si navíc vystačí jen s velmi malým objemem dat - čerpá jich průměrně osmkrát méně než pravicový.

Analýzu zpracovalo oddělení Interakce člověka a stroje ve výzkumném centru Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni ve spolupráci s O2. Mobilní operátor pro výzkumnou studii poskytl anonymizovaná a agregovaná data o využívání svých služeb zákazníků, kteří z využitím dali souhlas. Tato data vědci zkombinovali s veřejně dostupnými údaji o voličských preferencích z voleb do krajských úřadů z října 2016.  Použitý statisticky model přiřazoval v dané lokalitě nejpravděpodobnější informaci o typu telefonu a spotřebě dat.

Co jsou "velká data"

Složité matematické analýzy velkých objemů dat, které se souhrnně označují jako big data, patří spolu s využíváním takzvaného cloudu a umělé inteligence mezi technologické inovace, které podle odborníků nejvíce ovlivní životy lidí a fungování firem v nadcházejících letech. Poradenská firma Gartner definuje big data jako oblast, ve které sběr, zpracování a analýza informací už vzhledem k jejich množství není možná v rozumném čase a s běžně používanými softwarovými prostředky.

Využití velkých dat se nabízí také u mobilních operátorů, kteří disponují údaji o pohybu mobilů klientů v rámci svých sítí.  Tato data pak se zpravidla kombinují s jinými databázemi, třeba s informacemi z účastnických smluv nebo s veřejnými registry. V tuzemsku je v této oblasti O2 jedním z průkopníků. 

Zpracování velkých dat nachází v tuzemsku uplatnění u mobilních operátorů, kteří disponují údaji o pohybu mobilů klientů v rámci svých sítí. Tato data pak se zpravidla kombinují s jinými databázemi, třeba s informacemi z účastnických smluv nebo s veřejnými registry. V této oblasti je O2 jedním z průkopníků. Technologie tak umožňuje získávat představu o tom, jak lidé cestují za prací nebo kde tráví volný čas. To využívá státní správa třeba pro plánování bytové výstavby nebo pro optimalizaci městské dopravy. O2 chce na využívání těchto analýz postavit část svých nových služeb. Spolupracuje už komerčně s největším tuzemským provozovatelem venkovní reklamy, firmou Big Board, na aplikaci, která dokáže zpřesnit a kvantifikovat zacílení venkovních marketingových kampaní.

Operátor pracuje na tom, aby pro své datové služby našel zákazníky i z jiných oblastí. A právě  projekt výzkumného centra Západočeské univerzity může využít k tomu, aby ukázal, že nová technologie může najít uplatnění nejen ve vědě, ale i přímo v plánování politických strategií a kampaní.

"Big data jsou nástrojem, který může pomáhat nejen soukromým firmám, ale také státním institucím a politickým stranám zejména v předvolebním období. Umožňují totiž zpřesňovat cílení marketingových kampaní a také rozkrývat zájmy skupin voličů v řadě aktuálních témat jako je například plánování dopravy, využití dálnic, spádovost nemocnic nebo návštěvnost nákupních center a jejich otevírací doba," řekl HN Michal Girgle, který má v O2 za oblast big dat na starosti.

Podle Girgleho zatím ale české politické strany takovou sofistikovanou technologii nevyužívají. S tím souhlasí i Anna Shavit, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Strany data mají, ale neví co s nimi

"Kombinování dat, která souvisí s životním stylem, se v českém politickém marketingu až tolik nepoužívá, ačkoli jsou v různých podobách dobře dostupná a je to pravděpodobně směr do budoucnosti," říká Shavit. Například v USA se podle ní běžně definují volební preference na základě bydliště, vlastnictví značky auta nebo dovolené. V Česku to tak snadné není, ačkoli už političtí stratégové začali sledovat třeba to, jaké voličské skupiny jsou aktivní na sociálních sítích.

Podle Shavit by ale novátorský přístup mohl sloužit i pro politické stratégy a lídry stran jako nástroj pro lepší poznání voličů. "Spíše bude záležet na schopnosti data číst a interpretovat. Mnoho stran má 'data', nicméně s nimi z mnoha důvodů nepracuje," podotýká. Anna Shavit, rozená Matušková, se v minulosti podílela na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga a kampaních Hnutí ANO Andreje Babiše či strany Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka na Slovensku.

Eva Žáčková, vedoucí oddělení Interakce člověka a stroje na Západočeské univerzitě, řekla HN, že analýza byla prvním testem spolupráce s mobilním operátorem, která může mít pokračování. Pracoviště se totiž bude ucházet o účast v mezinárodních projektech, financovaných z evropských peněz na inovace (zejména HORIZONT 2020, program pro výzkum a inovace, platný do roku 2020).

Vědci ze Západočeské univerzity se například už podíleli na česko-norském výzkumném projektu, který se zabýval vztahem člověka k novým technologiím. Projekt mimo jiné zkoumal, zda existují vazby mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami a tím, jak jsou lidé ochotni přijímat technologické novinky, jako jsou například "chytré brýle".

"Najít vhodný vzorek pro big data není pro nás jako univerzitu úplně jednoduchá věc. Objevila se možnost prozkoumat analýzou i jiné faktory, které běžně k dispozici nemáme," říká ke spolupráci s O2 Žáčková.

Premiérův boj za levná data 

Zjištění vyplývající z analýzy také otevírá otázku, zda například bývalý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zvolil správně téma drahých mobilních dat jako součást předvolební kampaně. Analýza totiž naznačuje, že téma pro voliče ČSSD nemusí být relevantní. Sobotka v únoru odvolal své stranického kolegu Jana Mládka z postu ministra průmyslu. Bylo to v souvislosti k jeho postojům k otázce "zlepšení situace spotřebitelů na trhu mobilních služeb," řekl tehdy premiér, který minulý měsíc sám rezignoval na post předsedy strany.

Podle Shavit téma boje za levnější mobilní data nemusí všechny sociálnědemokratické voliče oslovit, ale určitý segment možná ano. "Toto je těžké hodnotit v případě, kdy téma komunikuje premiér, který má hájit zájmy celé České republiky. Obecně je potřeba na kmenové voliče cílit přes fungující platformy a rozlišovat jasně tématicky," dodává expertka na politický marketing.

Rozšíření datových služeb mezi voliči (v procentech)

cid:image003.png@01D2EB44.8BF999A0

 

Typické množství čerpání dat voliče (MB za měsíc)

cid:image002.png@01D2EB44.8BF999A0

Používání chytrých telefonů mezi voliči (v procentech)

cid:image003.png@01D2EB44.8BF999A0

 Pozn.: Červená barva znázorňuje levicové voliče, zelená středové a modrá pravicové.