Rozvíjející se akciové trhy zatím letos oproti trhům rozvinutým vedou na plné čáře. Index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets si od začátku roku připsal šestnáctiprocentní růst, zatímco index rozvinutých trhů MSCI World přidal "pouze" devět procent.

Hlavní důvody takového vývoje, který je ovšem plně v souladu s naším očekáváním a nastavením našich portfolií, jsou dva. Za prvé akcie rozvíjejících se trhů v letech 2013 až 2016 za rozvinutými trhy kumulativně zaostaly o téměř 50 procent. Domnívám se proto, že letošní efekt dohánění výkonnosti má ještě velký prostor pro pokračování.

Kromě toho jsou akcie rozvíjejících se trhů ve vztahu k ziskům a dalším základním veličinám atraktivněji oceněny. Aktuální ocenění, neboli valuace rozvinutých trhů, jsou oproti desetiletému historickému průměru přibližně o čtvrtinu výše, zatímco valuace rozvíjejících se trhů jsou nyní poměrně blízko svým průměrným hodnotám.

Rozdíl ve valuacích je tak oproti svému historickému průměru mnohem vyšší. Mám za to, že by se mu měl tento rozdíl přibližovat. Takzvaná va­luační mezera by se měla tedy výrazně zúžit, což bude ve střednědobém horizontu klíčový faktor očekávaného pokračování lepší výkonnosti rozvíjejících se trhů.