Tři roky vedl Ondřej Zapletal rozvojové mise Člověka v tísni v Afghánistánu nebo na Srí Lance. Po zkušenostech s humanitární prací se letos na jaře stal ředitelem dvou nadací České spořitelny.

Do banky přišel původně jako externí pracovník na volné noze. Věnoval se podpoře sociálních podnikatelů, tedy těch, kteří zaměstnávají lidi, již by jinak práci nenašli, například ženy s malými dětmi, postižené nebo propuštěné vězně. V březnu se stal ředitelem největší tuzemské Nadace Depositum Bonum, od května řídí také Nadaci České spořitelny. Obě mají nově kromě jednoho ředitele také jednotnou správní a dozorčí radu.