Minulou středu se konala valná hromada petrochemické společnosti Unipetrol, jež skončila až ve čtvrtek ráno.

Od začátku bylo patrné napětí mezi minoritními akcionáři a většinovým vlastníkem PKN Orlen, jež odstartovalo nesouhlasem většinového vlastníka uchovat zvukový záznam z hromady po dobu delší než nezbytně nutnou k pořízení přepisu. Podobně odmítavý postoj ze strany PKN Orlen byl patrný i při řadě dotazů týkajících se koupě chemičky Spolana a její integrace do Unipetrolu.

Na základě průběhu valné hromady se domníváme, že odkup akcií minoritních akcionářů většinovým vlastníkem by byl nejlepším řešením pro všechny zúčastněné. Dlouhodobé spory nepřispívají k mediálně dobrému obrazu PKN Orlen, a mohou tak být investory promítnuty i do ceny akcií většinového vlastníka Unipetrolu.

Jaká by mohla být cena, za kterou by PKN Orlen mohl akcie Unipetrolu od ostatních vlastníků vykoupit? Podle našich kalkulací založených na odhadech sektoru pro rok 2018 by mohla dosáhnout 386 korun za akcii. Unipetrol se ale aktuálně obchoduje zhruba o 30 procent levněji než srovnatelné společnosti v regionu. Ospravedlnitelná je podle nás ale jen část diskontu. Výslednou odkupní cenu proto odhadujeme na 304 korun na akcii.