Minulou středu se konala valná hromada petrochemické společnosti Unipetrol, jež skončila až ve čtvrtek ráno.

Od začátku bylo patrné napětí mezi minoritními akcionáři a většinovým vlastníkem PKN Orlen, jež odstartovalo nesouhlasem většinového vlastníka uchovat zvukový záznam z hromady po dobu delší než nezbytně nutnou k pořízení přepisu. Podobně odmítavý postoj ze strany PKN Orlen byl patrný i při řadě dotazů týkajících se koupě chemičky Spolana a její integrace do Unipetrolu.