Kofola mění akcionářskou strukturu. Podle ředitele Daniela Buryše za tím stojí zájem fondu Enterprise Investors po devíti letech opustit svou investici a zároveň snaha Kofoly dosáhnout posílení ceny akcií na pražské burze. Chce také zvětšit objem podílů volně obchodovaných na trhu. "Víme, že nás trh trestá za nízkou likviditu. Málo se s akciemi obchoduje," říká Buryš v rozhovoru pro HN.

Polský fond Enterprise Investors, který přes holdingovou společnost CEDG ovládal zásadní minoritní podíl v Kofole na úrovni 37,3 procenta, prodal asi 12 procent svých akcií nově ustavené společnosti AETOS. Ta zahrnuje majetkové podíly rodiny Samarasových a letitých manažerů firmy Reného Musily a Tomáše Jendřejka. AETOS tak bude ovládat 68procentní podíl. Dosud společnost KSM rodiny Samarasových vlastnila 51 procent. Enterprise Investors pak dál zřejmě zůstane 21 procent Kofoly. Dalších asi pět procent by měla totiž odkoupit Radenska. Volně se nyní obchoduje necelých sedm procent.

Jak dlouho se toto řešení změn akcionářské struktury firmy připravovalo a byly i jiné varianty?

Zhruba osm měsíců, pracovali jsme na tom dlouho. A bylo mnoho variant. Například jsme zvažovali přizvání jiného minoritního partnera, který by převzal podíl Enterprise Investors. Nejefektivnější se ukázala tato představená varianta. Konečná dohoda byla přijata ve čtvrtek, všechny dokumenty jsou podepsány.

Reálně se to stane k červenci. Musí se vyřešit ještě některé technické záležitosti, například financování. To bude řešeno klasickými bankovními zdroji. O tom pak budeme jako firma detailně informovat.

Akcie se v pátečním obchodování blížila hranici 440 korun, což je cena, za niž AETOS akcie od Enterprise Investors odkoupí. Jste spokojeni?

Když bych to chtěl trochu odlehčit, tak bych v žertu řekl, že mě osobně to vlastně netěší. Chtěl jsem si koupit akcie za mimořádně nízkou cenu, za kterou byly donedávna k dostání, ale nemohl jsem po dobu jednání, byl by to insider trading. Ale teď vážně, jako finanční ředitel mám z růstu ceny skoro o deset procent samozřejmě radost.