Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

investování volných finančních prostředků je jedinou možností, jak zabránit jejich více či méně rychlému znehodnocování − podle toho, jaká je zrovna aktuální úroveň inflace. Pro majitele volných peněz, který se chce chovat jako dobrý hospodář, je tedy investování téměř povinnost.