Bankéři nezaniknou, přizpůsobí se

Dobroslava ­Sehnalová
ředitelka Řízení distribuce ­privátního bankovnictví ČSOB

Digitalizace ovlivňuje náš život v mnoha aspektech. Nakupujeme on-line, komunikujeme na síti s přáteli, dokonce už téměř nemusíme chodit do banky − rozsah produktů a služeb dostupných on-line neustále roste. Kam až to dojde? Zanikne potřeba osobního kontaktu mezi lidmi? A bude v privátním bankovnictví stále existovat role privátního bankéře?

Klient je neustále atakován nepřeberným množstvím nabídek investičních produktů, může si je sám nastudovat, porovnávat… Komplexita produktů je v době nulových sazeb vysoká a na to, aby si klient z těchto produktů dobře poskládal portfolio, většinou nemá čas, chuť ani znalosti. Díky tomu dle mého názoru role privátního bankéře nezanikne. Určitá část bohatých klientů vždy bude mít potřebu konzultovat své investiční záměry se vzdělaným, diskrétním a ochotným privátním bankéřem. Nijak se však nevylučuje s potřebou tohoto klienta využívat on-line reporting svého investičního portfolia, on-line nákup cenných papírů a další digitální nástroje.

Co když se klient chce rozhodovat sám, bez bankéře? Může, je to jeho volba. Každé privátní bankovnictví ve 21. století by mělo ­klientovi on-line portál nabídnout. I kdyby se bez něj obešel stávající klient, jeho dědic či zástupce nové generace se bez něj už nejspíš neobejde. Klient, který chce čerpat výhody investičního poradenství bez komunikace s bankéřem, může u některých bank využít relativně nového fenoménu − automatizovaného investičního poradenství. V tomto případě "stroj" klientovi dle jím zadaných investičních cílů a přístupu k likviditě a riziku navrhne právě pro něj vhodné portfolio a pomůže mu jej spravovat.

Z hlediska komunikace s klientem v privátním bankovnictví najdeme poskytovatele služeb, kteří jednají jen osobně, pouze on-line nebo využívají kombinace obou způsobů. Domnívám se, že právě poslední možnost je tím správným modelem umožňujícím klientovi zvolit si čas, místo a způsob, jak komunikovat se svou bankou. Stejně postupujeme i v rámci ČSOB Private Bankingu.

Z hlediska poradenství najdeme banky, které klientovi radí, jak portfolio spravovat, případně mu jej spravují (osobně i on-line), i banky poskytující realizaci transakcí zcela bez poradenství. Pokud chce banka obstát v konkurenčním boji, její úlohou je vždy se přizpůsobit požadavku klienta a nabídnout mu nejvhodnější řešení na míru jeho potřebám.

Ovlivňuje privátní investování digitální revoluce?

Technologie umožňují získat zpět vládu nad svým vlastním finančním životem

jarvis_5930233b498ebedffd78a548.jpeg

Roman Kakos
zakladatel P2P půjčkové platformy Bankerat a platformy pro P2P factoring Spotipay

Vzpomínám, že v raných devadesátých letech s nástupem osobních počítačů a tiskáren se očekával rapidní pokles spotřeby kancelářského papíru. Tvrdilo se, že lidé nejpozději do deseti let budou vše číst a posílat jen elektronicky a kancelářský papír ztratí smysl. A realita? Za uplynulé čtvrtstoletí se jeho spotřeba jen u nás ztrojnásobila. Počítače od té doby změnily náš život od základů. Ale úplně jinak a v jiných oblastech, než jsme v devadesátých letech mohli dohlédnout.

Proto, poučen devadesátkami, začnu tím, co se nejspíš nezmění. A to je samotný důvod, proč člověk investuje. Chuť zhodnotit peníze a vydělat víc se s digitální revolucí nezmění. Díky stále větší dostupnosti informací a možnostem, jak a kam investovat, bude jen nejspíš těch "chutí" po celém světě přibývat. Překvapilo mě například, že 70 procent obyvatel Keni vlastní mobilní telefon s tarifem (McKinsey Global Institute, září 2016). Předpokládám tedy, že jak budou přibývat privátní investoři po celém světě, budou se nabídka a způsoby investování měnit.

Před dvaceti lety jste museli zjišťovat finanční výkazy pročítáním tištěných výročních zpráv. Dnes mají investoři v mobilu finanční data z celého světa k dispozici v reálném čase. Tenhle faktor s sebou přinesl další změnu, a to výrazné omezení role makléřů a zprostředkovatelů a pochopitelně i jejich provizí. A investory osvobodil. Mohou se rozhodovat úplně sami. Věřit vlastním instinktům a nespoléhat se jen na názor druhých, mnohdy vedený odlišnými zájmy.

I tady se dá očekávat další posun. Ostatně investiční platformy peer-to-peer (P2P) jsou předzvěstí toho, že investoři mají s nástupem digitální revoluce apetit brát osud svých financí do vlastních rukou. Technologie jim zpřístupňují stejné rozhodovací nástroje jako investičním makléřům, analytikům, správcům majetků a risk manažerům.

Dříve byl přístup k některým investičním příležitostem závislý na tom, koho jste znali či v jak renomované investiční skupině jste byli zaměstnáni. Běžní investoři se jen stěží mohli účastnit špičkových investičních projektů nebo generovat zisk tím, že půjčí své peníze dlužníkům přímo. Prostřednictvím P2P dnes mohou napřímo investovat do pohledávek velkých firem nebo komerčních nemovitostí. Digitální revoluce tedy podle mne především pomáhá průměrnému investorovi získat zpět vládu nad svým vlastním finančním životem. A to je vždycky fajn.

Dominance počítačů při investování narůstá

jarvis_5930233b498ebedffd78a544.jpeg

Pavel Hoffman
místopředseda ­představenstva Investiční kapitálové ­společnosti KB

Digitální doba mění zaběhnuté pořádky a konvenční způsoby financování investic. Lidé a firmy čím dál častěji využívají alternativní způsoby získávání zdrojů a tradiční způsoby začínají ustupovat do pozadí (bankovní financování, private equity, fondy rizikového kapitálu a podobně). Podle průzkumu výzkumné agentury Beauhurts se stále více britských firem obrací na on-line crowdfundingové platformy (například Seedrs nebo Crowdcube), pokud chtějí získat kapitál na další rozvoj firmy. U společností, které nejsou obchodované na burze a prožívají překotný růst, patří dnes tato forma získávání kapitálu k vůbec nejoblíbenějším. Drobní investoři se tak mají možnost dostat díky crowdfundigovým platformám k velmi zajímavým investicím, jež byly donedávna otevřeny pouze investorům, kteří investovali prostřednictvím private equity fondů a fondů rizikového kapitálu. 

On-line crowdfundingové platformy zkracují cestu kapitálu mezi investory a majiteli firem. A podobně tomu je i u peer-to-peer platforem, které mezi sebou propojují dlužníky a věřitele. Průkopníkem u nás je v této oblasti společnost PPF, jež provozuje portál Zonky.cz. V prostředí nulových úrokových sazeb nemá tento portál nouzi o zájemce, kteří chtějí půjčit peníze, a dosáhnout tak na zajímavý výnos. Alternativou je český start-up Investiční aukce, který umožňuje "dražit" pohledávky před jejich splatností.

Od roku 2008 se čím dál větší oblibě těší i takzvaní robo-advisors, elektroničtí finanční poradci. Opět se jedná o propracované algoritmy, které lidem doporučují, kam nejlépe aktuálně investovat. Jde o sofistikované matematické modely, které jsou schopné pracovat automaticky, nezávisle na lidském faktoru. Živí investoři pak buď mohou tyto algoritmy využívat jako doporučení, nebo si mohou nechat svá portfolia prostřednictvím počítačů i aktivně řídit. V USA je již řada společností, které tuto možnost nabízejí.

Ve finančním světě lze narazit i na další platformy, kde se počítače nebývale uplatňují. Na druhou stranu podle mnoha kritiků není úplně ideální, když lidé až příliš spoléhají na počítače. Z výhody, která stojí na tom, aby do obchodování co nejméně vstupoval lidský faktor, se tak stává i nevýhoda. Počítače vyhodnocují jen historická data a data, která jsou zveřejněna před několika málo milisekundami. Superpočítače využívané pro vysokofrekvenční obchodování nevědí, jak kvalitní je management společnosti, že například buduje novou továrnu v Asii či se chystá vyplatit rekordní dividendy a plánuje uzavřít nové megakontrakty za miliardy dolarů. Proto i nadále zde bude prostor také pro živé finanční poradce a "selský rozum".