Trojice středoevropských burz − v Budapešti, Praze a Varšavě − se obvykle řadí mezi takzvané emerging markets, tedy hospodářsky se rozvíjející trhy. Podle expertů se však od jiných rozvíjejících se trhů v lecčems liší. "Celkově je středoevropský region z hlediska emerging markets poměrně specifický. A to ať z pohledu akcií, dluhopisů nebo měn," říká portfolio manažer společnosti Pioneer Investments Petr Zajíc. "Nejsou to klasické rozvíjející se trhy, ani z pohledu růstového potenciálu, ale ani z pohledu rizik, například politických či makroekonomických, které jsou s nimi spojené," vysvětluje Zajíc.

Součástí příběhu rozvíjejících se zemí bývá i demografický vývoj. Například Turecko či státy jihovýchodní Asie na rozdíl od střední Evropy zažívají rychlý růst počtu obyvatel, v populaci je velké zastoupení mladých lidí. Zároveň se rychle zvyšuje životní úroveň, zejména střední třídy. Naopak Česko, Maďarsko a Polsko se potýkají se stárnutím obyvatelstva. A tempa ekonomického růstu jsou v porovnání například se zeměmi západní Evropy podobná či jen lehce nadprůměrná.