Na start Sportisimo Prague Half Marathonu 2017, pořádaného společností RunCzech, se v sobotu 1. dubna postavilo jedenáct a půl tisíce běžců a běžkyň z padesáti sedmi zemí.

Bylo mezi nimi také třicet osm závodníků s připevněnou žlutou stužkou na dresu. Šlo o účastníky druhého ročníku běhu Yellow Ribbon Run, který se pořádá jako součást půlmaratonu. Závodníci upozorňují na problém se zaměstnáváním propuštěných trestanců. Většina pracovních míst je totiž pro lidi se záznamem v trestním rejstříku nedostupná.

Do závodu nastoupili manažeři českých i zahraničních firem, společně s nimi půlmaraton absolvovali zaměstnanci Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby. V následujících kolech závodu odstartují také odsouzení.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak je náročné se po návratu z vězení začlenit zpět do společnosti. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžaduje výpis z trestního rejstříku, více než polovina zaměstnavatelů lidi se záznamem v rejstříku trestů vůbec nezaměstná, vyplývá z průzkumů společnosti LMC.

"Zaměstnavatelé jsou ovlivněni předsudky. Říkají si, že když se člověk provinil jednou, udělá to znovu. Největší obavy mají z krádeží a z toho, že by člověk s trestní minulostí mohl krást na pracovišti," říká Anita Beganyová z Rubikon centra, které se zabývá programy na pomoc lidem s kriminální minulostí a je jedním z organizátorů projektu.

Běh se žlutou stužkou podpořilo celkem dvacet čtyři firem, jedenáct z nich do závodu vyslalo své reprezentanty. Závodili například vedoucí pracovníci z firem D.A.S. pojišťovna, Kostelecké uzeniny nebo Lesy ČR. Celkem deset ze zúčastněných firem už vězně zaměstnává. Vytvořili 290 pracovních míst pro odsouzené ve výkonu trestu a zaměstnali 93 propuštěných vězňů.

"Na začátku všeho byl zoufalý nedostatek pracovní síly v našich výrobních provozech uzenin a hledání řešení této situace na trhu práce. Nakonec jsme se rozhodli oslovit věznici ve Světlé nad Sázavou. Nejdříve jsme měli obavy, ale ženy, které k nám z věznic přijíždí, pracují dobře, výrazně nám to pomáhá. Zaměstnanci to také vnímají pozitivně, nedívají se na ně skrz prsty," popisuje svou zkušenost Zdeněk Lidmila, personální ředitel Kosteleckých uzenin, které vězně zaměstnávají. Vězeňkyně tam jezdí balit uzeniny, rovnat párky do vaniček nebo vykonávat pomocné práce při výrobě salámů.

Díky úspěchu prvního ročníku se letos závody konají ve větším měřítku než loni. Sportovci se žlutou stužkou vyběhnou celkem čtyřikrát – v dubnu, květnu a červnu. Do hlavního závodu série – Volkswagen Maratonu – nastoupí v květnu také čtyři vězni ze tří různých věznic a jeden propuštěný.

"Loňský ročník vyvolal slušnou odezvu a podařilo se díky němu vytvořit jedno pracovní místo. Letos jsme měli větší zájem firem, které se chtěly do projektu různými způsoby zapojit," hodnotí Beganyová z Rubikon centra. Firmy sestavily vlastní týmy také pro štafety, které se poběží v červnu. Společně s manažery zde odstartuje 14 vězňů z šesti věznic a 13 bývalých odsouzených.

Iniciátorka projektu Gabriela Slováková, která je ředitelkou věznice ve Světlé nad Sázavou, se Běhu se žlutou stužkou zúčastnila v roce 2011 v Singapuru. Zde se za jedenáct ročníků tohoto závodu podařilo vytvořit přes dva tisíce pracovních míst pro bývalé vězně. Podobné ambice do budoucna mají organizátoři i v Česku.

"Pokud se propuštěný vězeň pracovně uplatní, má větší šanci na návrat do běžného života a to se vyplatí nám všem. Je pak pro společnost mnohem větším přínosem, než kdyby se vrátil zpět k trestné činnosti," vysvětluje Beganyová. Získání pracovního místa je podle ní cestou ke snížení recidivy, která je v Česku sedmdesát procent.