Podílové fondy se v Česku těší největší oblibě v historii. Lidé v nich na konci loňského roku měli uloženo 432 miliard korun, což je o 13 procent více než na konci roku 2015. Spolu s podílovými fondy roste i zájem o způsoby investování, které k nim tvoří alternativu. Jedná se například o peer-to-peer půjčkové platformy, které na internetu propojují zájemce o půjčku s věřiteli, nebo o takzvaný equity crowdfunding, jenž na podobném principu obstarává prostředky firmám.

Základní motivace, proč investovat přes platformy, jako je Zonky nebo Fundlift, je stejná jako u podílových fondů. Podle finančního poradce Vladimíra Weisse nabízejí vyšší zhodnocení než bankovní vklady.

"Navíc ve většině případů člověk přesně ví, kam jeho peníze směřují. Převážně se také jedná o investování s příběhem − a to mají lidé rádi," popisuje Weiss další důvody, proč si někteří lidé internetové alternativy k podílovým fondům oblíbili.

Mezi další výhody patří podle Jana Tůmy z Institutu strategického investování při Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (FFÚ VŠE) také nižší náklady ve srovnání s podílovými fondy a možnost investovat už od stovek korun.

P2P alternativy k podílovým fondům

"Založení služby je rychlé a snadné, uživatelské rozhraní pak investorovi umožňuje sledovat výkonnost portfolia v reálném čase, a celé tak připomíná počítačovou hru," vyjmenovává další faktory advokátka advokátní kanceláře KPMG Legal Iva Baranová.

Podle Baranové přesto internetové investiční platformy zatím nemohou běžným podílovým fondům plnohodnotně konkurovat. "Je jich omezené množství a investují do nich většinou pouze lidé, kteří se o aktivní investování sami zajímají. To také znamená, že objem finančních prostředků je neporovnatelně menší než u běžných investičních fondů," uvádí advokátka.

Statistiky dávají Baranové za pravdu. Například přes Zonky lidé dosud investovali za necelé dva roky 540 milionů korun, equity crowdfundingová platforma Fundlift, která je zhruba o rok mladší, zatím přilákala investice za celkem 67 milionů korun. Ve srovnání s objemem peněz v podílových fondech se tak dohromady jedná asi jen o patnáct setin procenta.

České internetové alternativy k podílovým fondům jsou na trhu ještě příliš krátce na to, aby se dala objektivně vyhodnotit jejich výnosnost. Analýza Institutu strategického investování, která se zaměřila na Spojené státy a Velkou Británii ale ukázala, že se výnosy podobného typu investic obvykle pohybují mezi 4,5 a 8,8 procenta v závislosti na typu platformy a míře regulace.

Vladimír Weiss v této souvislosti upozorňuje také na možná rizika. Zatímco cenné papíry musí být podle něj ze zákona do 15 pracovních dní převedeny zpět na peníze, u většiny alternativních platforem tomu tak není. "Investor do podílových fondů rozmístí své peníze mezi stovky až tisíce příležitostí, naopak investor využívající například Zonky může svou investiční částku rozdělit mezi několik desítek dlužníků, což je méně bezpečné," uvádí dále finanční poradce.

Další faktor související s rizikem, který hraje ve prospěch podílových fondů, zmiňuje portfolio manažer Generali Investments CEE Martin Pecka: "Investice do fondů nabízejí klientům téměř neomezené možnosti od těch nejkonzervativnějších až po ty rizikové. Lze je navíc vzájemně kombinovat a každý si tak může vytvořit portfolio, které svým zaměřením odpovídá jeho rizikovému profilu, investičnímu horizontu a očekávanému výnosu."

Advokátka Iva Baranová doporučuje vždy před investicí do internetové alternativy k podílovému fondu prověřit, zda se jedná o projekt, který podléhá dohledu České národní banky, a kdo za ním stojí. "Služby slibující závratné zisky a minimální riziko jsou výstražným signálem, kam neinvestovat. Při tradičním investování i zhodnocování peněz prostřednictvím finančních technologií platí základní pravidlo − rozložit rizika, třeba i kombinací těchto přístupů," radí Baranová.

Finanční poradce Vladimír Weiss dává za příklad bohaté lidi s majetkem jednoho milionu dolarů a více. "Takoví investoři drželi podle loňského průzkumu v alternativních investicích necelých 16 procent svého majetku," upozornil Weiss.

Také ředitelka equity crowdfundingové platformy Fundlift Andrea Lauren doporučuje investorům rozložit riziko. Půjčky firmám, které potřebují peníze na rozvoj, by podle ní měly mít v portfoliu investora podíl maximálně deset procent. Klienti Fundliftu by se navíc měli riziku podle Lauren vyhnout také tím, že nepůjčí jen jedné firmě, ale hned několika.

Míru rizika lze ilustrovat na příkladu největší světové platformy pro peer-to-peer půjčky Lending Club, kde se podíl nesplácených půjček pohybuje okolo pěti procent.

Jan Tůma z Institutu strategického investování při FFÚ VŠE neočekává, že by se z alternativ k podílovým fondům stal v Česku masově oblíbený způsob investování. "Odhaduji, že podíl internetových platforem na trhu úvěrů by mohl dosáhnout jednotek procent, nicméně stávající přebytek financí domácností a nízká výnosnost tradičních investic na kapitálovém trhu nahrávají mírně se zvyšující oblibě této investice," uvedl Tůma. Celosvětově by podle analýzy Institutu strategického investování mohla půjčková tržiště do budoucna uvažovat až o desetiprocentním podílu na trhu.