Německý Siemens, největší průmyslovětechnologický koncern Evropy, se chce pochlubit, kam až došli jeho inženýři v oblasti digitalizace. Na mezinárodním veletrhu v Han­noveru hodlá koncem dubna například ukázat, jak na novou úroveň pozvednout zpracování mléka. Tak aby výrobce mohl pružně a s nízkými náklady obměňovat nabídku produktů, měnit jejich chutě, velikost balení.

"Konkurenční schopnost si v budoucnu zachová jenom podnik, který bude veškeré své procesy digitalizovat," je přesvědčen Jan Mrosik, šéf divize nazvané Digital Factory. Ta vznikla po reorganizaci koncernu v roce 2014. Její jádro Siemens soustředil do města Karlsruhe, nacházejícího se nedaleko hranic s Francií ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.