Ze tří velkých záložen, které na konci roku 2015 požádaly ČNB o bankovní licenci, se bankou stala zatím jen Creditas. Zbylé dvě - Moravský peněžní ústav a Akcenta - Hospodářským novinám potvrdily, že svoji žádost stáhly.

Akcenta svůj krok zdůvodnila tím, že potřebuje více času na dopracování vnitřních procesů a předpisů. Podle předsedy představenstva kampeličky Antona Halúsky musí Akcenta provést změny v této oblasti mimo jiné i na základě připomínek ČNB.