Francouzské státní dráhy SNCF zahájily u Lyonského nádraží v Paříži zkušební provoz dvou ekologických pisoárů s květinami. Obsahují slámu nebo piliny a umožňují přeměnit moč na hnojivo. Než dojde k této proměně, uhlík obsažený ve slámě smíšený s dusíkem v moči zachycuje nepříjemný zápach.

Pokud se novinka osvědčí, železniční společnost je připravena objednat pro francouzská nádraží dalších 360 těchto zařízení. Zájem projevilo také vedení západofrancouzského města Nantes, které hodlá od jara ve svých ulicích vyzkoušet tři podobné pisoáry.