Francouzské státní dráhy SNCF zahájily u Lyonského nádraží v Paříži zkušební provoz dvou ekologických pisoárů s květinami. Obsahují slámu nebo piliny a umožňují přeměnit moč na hnojivo. Než dojde k této proměně, uhlík obsažený ve slámě smíšený s dusíkem v moči zachycuje nepříjemný zápach.

Pokud se novinka osvědčí, železniční společnost je připravena objednat pro francouzská nádraží dalších 360 těchto zařízení. Zájem projevilo také vedení západofrancouzského města Nantes, které hodlá od jara ve svých ulicích vyzkoušet tři podobné pisoáry.

"Velkou výhodou našeho systému je, že není napojen na kanalizaci. Na druhé straně je ale potřeba, aby byl umístěn nedaleko místa pro přípravu kompostu. Pokud by kamiony musely jezdit s recyklovaným odpadem pro zahradnictví desítky kilometrů, ekologický rozměr by se výrazně snížil," uvedl jeden z autorů projektu Laurent Lebot pro francouzský deník Le Figaro.

"Nový pisoár umožňuje recyklovat živiny, které jinak ničí čisticí stanice. Naše moč je velmi bohatá, obsahuje hodně fosforu, který je strategickou látkou, a dusíku, který se používá jako chemické hnojivo v zemědělství. Dusík z naší moči se ale ničí v čističkách. Poté se za vynaložení značného množství energie produkuje pro zemědělství v pevné podobě. To je plýtvání," řekl Tristan False, jehož firma bude odpovídat za výměnu slámy a pilin.

Nový systém má navíc zařízení, které včas hlásí, kdy je zásobník slámy či pilin plný moči. Předejde se tak přeplnění pisoáru i zbytečným jízdám, kdyby zásobník naplněný nebyl.