Česká republika je se svou mírou nezaměstnanosti premiantem celé Evropské unie. Práci v tuzemsku nemá podle nejnovějších dat Eurostatu pouze 3,8 procenta obyvatel. Příznivá situace na trhu práce však přináší problémy firmám, které marně shánějí kvalifikovanou pracovní sílu. Podle průzkumu, který provedla Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) mezi 216 firmami, se 85 procentům podniků nedaří najít kvalifikované absolventy středoškolských oborů s výučním listem. Jen o něco lepší je pak situace u absolventů s maturitou a vysokoškoláků.