Firmy, které podnikají odpovědně, mají mnohem větší šanci přilákat talenty z řad vysokoškoláků. Mladí Češi potřebují pocit, že kromě hromadění zisku dělají v práci něco, co je prospěšné pro společnost nebo pro životní prostředí. Ukazuje se, že čeští vysokoškoláci tenhle požadavek upřednostňují dokonce víc než naprostá většina ostatních národů.

Pocit, že ve své práci „sloužím dobré věci“ chce ve své budoucí práci cítit zhruba polovina českých studentů (51 %). Zjistil to letošní rozsáhlý výzkum švédské společnosti Universum, která se ptala více než 14 tisíc tuzemských vysokoškoláků, kam by chtěli po práci nastoupit a proč. Více než polovina studentů uvedla, že se „ve své profesi budou cítit úspěšně, pokud budou skutečně přispívat k blahobytu společnosti a pomohu učinit svět lepším místem“.

Šlo dokonce o druhý nejžádanější kariérní cíl, tento požadavek byl pro studenty důležitější než například řídit lidi nebo mít mezinárodní kariéru.

Že se mladí lidé velmi zajímají o společensky odpovědné podnikání vyplývá i z letošního průzkumu iniciativy Global Compact patřící pod OSN, jehož se zúčastnilo 1800 studentů z různých zemí světa. Téměř polovina z nich si myslí, že je škola nevzdělává v odpovědnosti dostatečně.

Když se průzkum dotázal studentů na jejich budoucnost, 92 procent z nich řeklo, že jim záleží na tom, aby pracovali pro sociálně a ekologicky odpovědnou firmu. Dokonce by byli schopni tomu obětovat i výši svého výdělku. Obdobný průzkum dělala tato iniciativa i v letech 2012 a 2014. Z porovnání s tím letošním je zřejmé, že se studenti o témata udržitelnosti zajímají stále více.

A i firmy si dobře uvědomují, že pro svou image a budování jména značky je společenská odpovědnost v podnikání (CSR) stále důležitějším tématem. Majitelé malých, středně velkých i velkých podniků se zajímají o to, jak svou společenskou odpovědnost prezentovat před veřejností.

I proto uspořádalo vydavatelství Economia společně s platformou Byznys pro společnost fórum o udržitelném podnikání UP! 2016, které se bude konat ve středu 9. listopadu v budově La Fabrika v pražských Holešovicích. Fórum je příležitostí pro CSR, HR a další profesionály seznámit se s aktuálními trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Mezi tématy, která se budou diskutovat na panelech, jsou jednotlivé CSR projekty a nadšenectví až po budování profesionální CSR strategie, včetně doporučení, jak vše promítnout do řízení firem nebo jak pracovat s tématem odpovědnosti vůči zaměstnancům. Odpovědné podnikání je také provázáno s oblastí HR, diverzity a inkluze, což zejména v současné situaci na trhu práce hraje významnou roli. Program Fóra se dotkne i udržitelného podnikání či cirkulární ekonomiky.

V programu mimo jiné vystoupí: Bernedine Bosová ze CSR Netherlands, Hannah Shanksová – Business in the Community UK, expertka na CSR a firemní dobrovolnictví, Salim Murad - přední odborník na diverzitu z New York University Prague, Michaela Chaloupková – členka představenstva Skupiny ČEZ a Petr Kovařík - generální ředitel Staropramenu představí roli a význam leadershipu v rozvoji CSR.
 
Praktickou část Fóra budou tvořit moderované panelové diskuse a dva workshopy. První bude zaměřený na hledání identity odpovědnosti a zodpoví otázky jak komunikovat odpovědnost a jak CSR a odpovědná témata „dostat do hlav novinářů. Druhý workshop představí zkušenosti a dobrou praxi firemního dobrovolnictví a přiblíží aktuální trendy dobrovolnictví V Česku i v zahraničí.