Jan Havlis, generální ředitel Stock Plzeň-Božkov
Většinu aktivit realizujeme v rámci fóra Pij s rozumem, jehož jsme zakládajícím členem a které sdružuje hlavní producenty a distributory lihovin v České republice. Považujeme za efektivní, pokud jsou firmy, které jsou jinak konkurenty, schopny spojit síly a společně investovat do osvěty odpovědné konzumace alkoholu.

Jana Vinklářová, manažerka firemních záležitostí Pivovarů Staropramen
Jako jeden ze zakládajících členů Iniciativy zodpovědných pivovarů se účastníme projektů, které zvyšují povědomí o zodpovědné konzumaci. Jde především o projekty Českého svazu pivovarů a sladoven „Řídím, piju nealko pivo“ nebo „Člověče nezlob se!“, který je zaměřený na prevenci prodeje mladistvým.