Před budovou někdejšího Nákladového nádraží Žižkov zastavuje tramvaj, cestující vystupují a míří dovnitř na výstavu moderního umění. Míjejí nové byty, kanceláře a školu. Tak by to mohlo za pár let vypadat na dnes opuštěném nádraží.

A v Praze se rozjíždí i další projekty, které mají město oživit. Proměna metropole začne v centru. Už v létě by mělo z Malostranského náměstí zmizet parkoviště. Následně se počítá se zahájením rekonstrukce prostoru náměstí a proměnou do podoby vybrané v architektonické soutěži. Jedno z nejhezčích náměstí v Praze se tak změní v reprezentativní veřejné prostranství.

Architekt Petr Klápště ze společnosti Nature Systems oceňuje, že Institut plánování a rozvoje (IPR) mluví s veřejností o dílčích úpravách v Praze. Je to podle něj obrovský posun k lepšímu oproti předchozím letům. "V případě proměny Malostranského náměstí se sice do podoby vítězného návrhu nepromítl hlavní požadavek veřejnosti na dostatek stínu a stromů. To lze ale napravit, aniž utrpí koncepce návrhu," říká architekt Petr Klápště.

V dalších projektech se podle něj už město poučilo, například debata o úpravě Vinohradské třídy dopadla lépe.