Měl to být nový a jednodušší způsob, jak řešit spory zákazníků s prodejci mimosoudní cestou. Přes jednu internetovou stránku chtěla Evropská komise propojit národní instituce typu obchodních inspekcí a veřejných arbitrů.

Ty by fungovaly jako prostředníci při řešení stížností spotřebitelů od neuznaných reklamací až po nedoručené balíčky a to na národní úrovni i napříč státy Evropské unie. Nejzazší termín pro zpracování příslušných zákonů a zapsání se na web stanovila komise členským zemím na konec února. Ani tři týdny poté se některé státy do systému nezaregistrovaly, natož aby ho používaly.