Průměrná mzda v Česku loni dosáhla 26 467 korun. Tedy o 860 korun více než v roce 2014. Lidem ale pomohl velmi nízký růst cen, takže reálně jejich kupní síla vzrostla o 3,1 procenta. Dynamika mezd postupně roste. V samotném čtvrtém čtvrtletí možná i díky štědřejším vánočním odměnám vzrostly reálné výdělky o 3,8 procenta.

"Růst mezd očištěný o inflaci byl nejvyšší od roku 2007. Jedním důvodem je obecně dobrá ekonomická situace podnikové sféry, která vytváří poptávku po nové pracovní síle. Druhou je zvyšování minimální mzdy," říká analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Výdělky rostou jen nepatrně rychleji v soukromých firmám, přidává ale i státní sektor. Nejvyšší mzdy i nadále zůstávají v bankovním sektoru, následují  IT a telekomunikace. V obou případech se průměr pohybuje mírně pod 50 tisíc korun měsíčně. Naopak nejméně si lidé vydělají v ubytování a pohostinství, kde průměrná hrubá mzda není ani 15 tisíc korun, částečně kvůli spoléhání na přijaté spropitné. Mzdy v tomto nejhůře placeném oboru ale loni rostly nejrychleji, a to o 6,6 procenta, což bylo i důsledkem zvýšení minimální mzdy. Naopak zmíněné nejlépe placené obory patří mezi ty s nejnižším růstem.

Nejhůře na tom, co se týče vývoje výdělků, jsou zaměstnanci v energetice, kde mzdy dokonce klesají. Kupní síla zaměstnanců kvůli inflaci klesá i v těžebním průmyslu. Podprůměrně jsou na tom i učitelé, ti dosáhli na sotva třetinový růst oproti státním úředníkům či pracovníkům ve zdravotnictví.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

Vyšší výdělky spolu s klesající nezaměstnaností, která patří k nejnižším v Evropě, stejně jako s rostoucí ekonomikou, která zase patří k nejdynamičtějším v Evropě, vedou k rostoucím útratám. Domácnosti se po letech spoření více pouští do utrácení, a pomáhají tak dalšímu růstu hospodářství. Ten dosud stál hlavně na exportu.

Ukazuje se ale, že v lidech stále přetrvává opatrnost a vyšší mzdy částečně využívají k vyššímu spoření. I díku tomu rychle rostou vklady v bankách. Přičemž ty téměř nevědí, co s penězi dělat, hlavně v době rekordně nízkých úrokových sazeb.

Očekává se, že mzdy porostou i letos. "V průměru by letos měly firmy přidávat 2,5 procenta, což při nízké míře inflace zaručuje i reálný nárůst," předpokládá odbornice na lidské zdroje Andrea Linhartová ze společnosti PwC.

Průměrná mzda za rok 2015

Zdroj: ČSÚ