Česko zaostává za ostatními zeměmi střední a východní Evropy v objemu peněz investovaných do start-upů. Důvodem není nedostatek kvalitních projektů, ale hlavně problémy s jejich financováním. Na bankovní úvěr dosáhne jen sedm procent začínajících podnikatelů a fondy rizikového kapitálu, které do start-upů investují, se v Česku zabývají především velkými projekty. Zakladatelům nových firem proto často nezbývá nic jiného než použít vlastní peníze nebo se obrátit s žádostí o půjčku na rodinné příslušníky, známé či kamarády.