Češi chtějí pracovat pro firmu, která je společensky odpovědná. Takzvané CSR, tedy společensky prospěšné aktivity, jako například charita, dlouhodobá pomoc dětem, zvířatům, postiženým lidem nebo rozvoj komunity, je velmi důležité pro jednu čtvrtinu Čechů.

Společensky odpovědné firmy vidí Češi jako společnosti s lepší reputací a jako atraktivnější zaměstnavatele. S tímto závěrem přichází výzkum společnosti Ipsos, který se na konci loňského roku ptal více než tisícovky Čechů, jak společenskou odpovědnost firem vnímají.

Šest z deseti lidí má pocit, že by se firmy měly chovat zodpovědně ke svým zaměstnancům, a více než polovina populace požaduje, aby se firmy chovaly šetrně k životnímu prostředí a pravdivě komunikovaly se zákazníky. Podle mužů by se měly podniky více zaměřovat na vědu, výzkum a vzdělávání, podle žen spíše na humanitární pomoc a ochranu životního prostředí.