Zřídit dětské hřiště, zasadit alej stromů nebo například zvelebit náměstí. Malé projekty, které ale mohou mít velký vliv na to, jak se lidem v daném místě žije. Síť supermarketů Tesco se rozhodla, že právě tyhle drobné komunitní projekty podpoří. V těchto dnech spustila program Vy rozhodujete, my pomáháme, který je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací.

Cílem programu je podpořit tyto instituce, kterým peněžitá podpora pomůže zrealizovat nominovaný projekt. V Česku podpoří Tesco pomocí tohoto programu 90 vítězných organizací, každá z nich pak dostane 30 000 korun na to, aby svůj projekt mohla uskutečnit.

Celkem v Česku Tesco rozdělí 2 700 000 korun. Partnerem a odborným garantem programu je Fórum dárců