Masivní nástup robotů a digitalizace výroby, díky které půjde vše kontrolovat a obsluhovat přes internet, mohou zvýšit produktivitu české práce až o 32 procent. Předpokládají to autoři dvousetstránkového dokumentu nazvaného Národní iniciativa Průmysl 4.0, který ve čtvrtek v Brně představil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Studii zpracoval kolektiv expertů v čele s předsedou Výzkumné rady Technologické rady ČR Vladimírem Maříkem.

Jak konkrétně ale Průmysl 4.0 dopadne na českou ekonomiku a jak může ovlivnit růst hrubého domácího produktu nebo míru nezaměstnanosti, dokument blíže neupřesňuje. Konkrétněji zmiňuje pouze nejohroženější pracovní pozice - nejvíce se digitalizace dotkne úředníků pro zpracování číselných údajů, dále pak například pokladníků a prodavačů vstupenek a jízdenek, všeobecných administrativních pracovníků, kovářů či nástrojářů. Naopak mezi nejméně ohrožené patří lékaři.

Na materiál se čekalo jako na zárodek vládní strategie, jak by Česko nemělo ztratit konkurenceschopnost. Obsahuje ale převážně obecné informace. Čtenář se například dozví, že je třeba "podporovat investice", "vytvářet podmínky" nebo "zvýšit pružnost trhu práce" - už ale nezjistí jak.

Návod k nové filozofii

Autoři zdůrazňují, že "Národní iniciativa" má být pouze návodem, jak se na změny spojené s Průmyslem 4.0 připravit. Studie je podle nich podkladem pro vládu a ministerstva, která se budou muset zabývat vším, co čtvrtá průmyslová revoluce přinese - ať už jde o bezpečnost dat, podporu výzkumu, změnu vzdělávacího systému, nebo zánik některých pracovních míst.

Přímo autoři označují Průmysl 4.0 za "novou filozofii, která přinese změnu celé společnosti - nejen v oblasti průmyslu". Změna se přitom neprojeví jen v továrnách. Kromě toho mohou roboti a digitalizace pomoct i při zajišťování bezpečnosti nebo při péči o handicapované a staré lidi - protože většina těchto technologií bude mít jednoduché a intuitivní ovládání.

Podle autorů dokumentu by firmy měly peníze na inovace čerpat hlavně z evropských fondů. Jako příklad zmiňují například Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci dotačních programů Aplikace a Potenciál, které jsou jeho součástí, lze získat až 100, respektive 150 milionů korun. Pro srovnání: německá vláda vyčlenila na podporu tamní platformy "Industrie 4.0" už 400 milionů eur.

Jsme připraveni podprůměrně

České firmy si Průmysl 4.0 nesmí nechat utéct, varují autoři dokumentu. "V opačném případě hrozí České republice ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady nejen na zaměstnanost a produktivitu, ale celý rozvoj společnosti," uvádějí. Filozofie Průmyslu 4.0 by se podle nich měla stát součástí studijních plánů všech vysokých škol.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Podle studie Roland Berger Strategy Consultants, která hodnotí připravenost jednotlivých zemí na nástup Průmyslu 4.0, má Česko sice vysoký podíl průmyslu, ale podprůměrnou úroveň připravenosti. Stejně jsou na tom například Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Litva. Od automatizace či digitalizace může firmy odrazovat například nechuť dělat podobně velké změny, nejistota, zda tak zůstanou v bezpečí jejich data, a také nedostatek kvalifikovaných lidí, předpokládají autoři Národní iniciativy Průmysl 4.0.

Ti zároveň naznačují i další, pátou průmyslovou revoluci. V rámci ní by stroje mohly převzít vládu nad člověkem a všechna zařízení by zvládaly navrhovat i vyrábět samy. "Na hranici páté průmyslové revoluce bude muset být lidstvo velice obezřetné a nalézt cestu k udržení strojů nebo robotů pod kontrolou," varují proto experti.

Dvacet profesí s největším indexem ohrožení digitalizací:

Pozice Index ohrožení digitalizací
Úředníci pro zpracování číselných údajů 0,98
Všeobecní administrativní pracovníci 0,98
Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 0,98
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,97
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 0,97
Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 0,97
Ostatní úředníci 0,96
Sekretáři (všeobecní) 0,96
Obsluha pojízdných zařízení 0,96
Chovatelé zvířat pro trh 0,95
Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,95
Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 0,94
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 0,94
Úředníci v logistice 0,94
Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,93
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 0,93
Pracovníci s odpady 0,93
Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 0,93
Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 0,92
Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,92

Zdroj: Národní iniciativa Průmysl 4.0

Dvacet profesí s nejnižším indexem ohrožení digitalizací:

Pozice Index ohrožení digitalizací
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě 0,000
Lékaři (kromě zubních lékařů) 0,001
Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 0,002
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech 0,002
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností 0,005
Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 0,008
Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií 0,008
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb 0,010
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí 0,011
Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 0,011
Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací 0,015
Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 0,021
Ostatní řídící pracovníci 0,021
Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví 0,022
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech 0,044
Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací 0,048
Specialisté v biologických a příbuzných oborech 0,050
Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 0,054
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech 0,054
Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 0,056

Zdroj: Národní iniciativa Průmysl 4.0