Podle návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) bude každá tržba podnikatele ve chvíli zaplacení zaevidována pomocí internetu na centrálním místě. Podnikateli obratem přijde kód, který zákazníkovi vytiskne na účtenku. HN se dotázaly několika firem, jak to ovlivní jejich podnikání.

Jak vnímáte zavedení elektronické evidence tržeb? Co podle vás přinese?


Pivovar Bernard - Zdeněk Mikulášek, manažer PR

Nevíme, zda bude zákon k EET přijat a v jakém rozsahu a variantě. Na jednu stranu nejsme proti, na druhou stranu předpokládáme, že to může způsobit nepříjemnosti především malým provozovnám.