Schodek zahraničního agrárního obchodu byl loni nejnižší od vstupu do EU a činil 18,4 miliardy korun. Češi vyvezli zboží za 201 miliard korun a dovezli za 219,4 miliardy korun. Dovozy i vývozy se dlouhodobě zvyšují, loni například meziročně o 4,7 miliardy korun stoupl vývoz tabáku a tabákových výrobků. V úterý údaje poskytl Zemědělský svaz ČR s odkazem na předběžná data Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Velké rozdíly jsou stále u masa. Do ČR se ho loni dovezlo za 26 miliard korun, naopak vývoz byl v hodnotě 6,3 miliardy korun. "Ve struktuře agrárních dovozů mají právě dovozy masa tu nejvyšší absolutní hodnotu," řekl předseda svazu Martin Pýcha. Maso má na dovozech 12procentní podíl. "Tento nepříznivý trend nejsme stále schopni změnit," dodal předseda.

Podle svazu je stále aktuální trend, že se z ČR vyváží hlavně laciné suroviny, naopak dováží se výrobky s vyšší přidanou hodnotou. "Markantním případem je vedle masa komoditní skupina mléko a mléčné výrobky. Zde nám hlavně roste vývoz, respektive kladné saldo u mléka jako suroviny, přičemž dovoz, respektive záporné saldo u samostatných mléčných výrobků (bez syrového mléka) se zvyšuje," vysvětlil Pýcha. Vývozy tak podle něj zachraňují hlavně obiloviny a tabák s tabákovými výrobky.

Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance v mínusu. Dosud nejhorší výsledky měl agrární zahraniční obchod v roce 2011, kdy skončil více než 36 miliard korun v mínusu, od té doby se čtyři roky zlepšuje.