Česká republika v minulém roce zvýšila svou závislost na vývozu do Evropské unie, který tak dosáhl na podíl 83,3 procenta. Naopak prudce se propadl vývoz do Ruska, a to o téměř 30,9 procenta. Celkově pak export tuzemských firem v přeshraničním pojetí dosáhl loni rekordních 3,89 bilionu korun, meziročně o 7,2 procenta více.

Export do Německa loni vzrostl o 8,7 procenta na 1,26 bilionu korun. Rychle rostl vývoz na Slovensko, meziročně o 14,3 procenta. Do Velké Británie tuzemské firmy vyvezly o 11,9 procenta víc zboží.

Dovoz do Česka se loni meziročně zvýšil v přeshraničním pojetí o osm procent. Import z Číny vyskočil o 28 procent.

"Aktuální data potvrzují výraznou konkurenceschopnost našich firem v oblasti exportu a schopnost udržet si pozice zejména na náročných evropských trzích. Částečně tomu nahrává nízce nastavený kurz koruny a na straně druhé proaktivní politika vlády v ekonomické diplomacii," uvedl mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Milan Mostýn. Podle šetření svazu největší exportní a investiční potenciál vývozci vidí v zemích bývalého Sovětského svazu, v oblasti Dálného Východu, Latinské Ameriky a Afriky.

"Český export pokořil nový rekord, když celkový vývoz za rok 2015 dosáhl částky téměř čtyři biliony korun. Za těmito výsledky stojí především práce českých firem a jejich zaměstnanců," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda se uskuteční obchod mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Naproti tomu národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu ČR. Sleduje se skutečný obchod mezi českými a zahraničními subjekty.

Přebytek zahraničního obchodu vzrostl na 149 miliard

Bilance zahraničního obchodu skončila loni přebytkem 149,1 miliardy korun, meziročně o 3,1 miliardy korun více. Vývoz v národním pojetí se loni meziročně zvýšil o 6,5 procenta, dovoz vzrostl o 6,7 procenta. Za prosinec vykázal zahraniční obchod přebytek půl miliardy korun, což je meziroční růst o 6,2 miliardy korun.

Vývoz se v prosinci zvýšil meziročně o 5,2 procenta na 249,3 miliardy korun. Import vzrostl o 2,6 procenta na 248,8 miliardy.

Obchod s členskými zeměmi Evropské unie vykázal v prosinci přebytek 37,4 miliardy korun, což je meziroční růst o 8,2 miliardy. Schodek obchodu se státy mimo EU se naopak prohloubil o 0,7 miliardy na 34,1 miliardy korun.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Pavla Sobíška si na rozdíl od průmyslové výroby udržel zahraniční obchod slušné tempo až do konce roku. "Pokud jsme někde zaregistrovali zpomalení, bylo to jen na straně dovozu strojírenských výrobků a týkalo se to jen podniků registrovaných v tuzemsku. Závěrečný loňský finiš exportérů tak zajistil, že celoroční přebytek opět dosáhl rekordních hodnot, když překonal skutečnost roku 2014 o tři miliardy, resp. čtyři miliardy korun," uvedl.

Daniela Milučká z Raiffeisenbank dodala, že výsledky zahraničního obchodu byly loni dosud nejlepší. "V roce 2015 extrémně nízká cena ropy, výborné podnikatelské podmínky a pozitivní trend průmyslové výroby napomohly českému zahraničnímu obchodu k novému rekordnímu přebytku," sdělila analytička.

Prosincový výsledek byl příznivě ovlivněn zejména meziročním poklesem schodku obchodu s minerálními palivy o 5,2 miliardy korun a růstem přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,4 miliardy korun. Pomohl mu také růst přebytku obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím a nápoji a tabákem.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

Naopak negativní vliv na prosincovou bilanci mělo prohloubení deficitu bilance polotovarů a materiálů o 2,5 miliardy korun, chemických výrobků o 2,2 miliardy a potravin a živých zvířat o půl miliardy korun.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu ČR. Sleduje skutečný obchod mezi českými a zahraničními subjekty. Naproti tomu přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda se uskuteční obchod mezi českými a zahraničními subjekty.