Na zápach z nymburské lakovny Azos si místní stěžují už druhým rokem. Sepisují stížnosti a petice, zakládají spolky, pořádají demonstrace za "odstěhování" podniku z města. Firmě teď může nespokojenost sousedů přinést peníze na odstranění zápachu.

Ministerstvo životního prostředí přichází v pátek s ojedinělou nabídkou. Provozům, jako jsou kromě lakoven například gumárny, kompostárny, potravinářské podniky nebo zemědělská družstva, nabízí podporu od půl do deseti milionů korun na pořízení techniky pro odstranění pachu.

Celkem má ministerstvo na nákup nejmodernějších biofiltrů, biopraček nebo jednotek na dokonalejší spalování připravených 50 milionů korun. Část peněz připadne i podnikům vypouštějícím do ovzduší těžké kovy. Jde například o malé sklárny, které si budou moci za peníze nainstalovat speciální filtry. Na nová zařízení přispěje stát vždy maximálně 60 procenty z celkových nákladů, zbytek si firmy zaplatí samy.