Region střední a východní Evropy už investoři nevnímají tak silně jako jednu kompaktní oblast. Rizika spojená s investicemi do firem se mezi zeměmi stále více liší. Vyplývá to ze studie Emerging Europe M&A Report 2015/2016. V ní poradenská a právní kancelář CMS a analytická společnost EMIS každý rok hodnotí fúze a akvizice (M&A) v zemích střední a východní Evropy a interpretují některé vybrané trendy.

"Zdá se, že politické změny mají přímý a často okamžitý dopad na úroveň nových a udržitelnost stávajících investic. V rámci regionu jsou tyto investice pak často i přesouvány," poznamenává partnerka pražské pobočky CMS Helen Rodwellová.

TOP 5 odvětví

1. strojírenství (343)

2. telekomunikace a IT (298)

3. nemovitosti (263)

4. finančnictví a pojišťovnictví (245)

5. obchod (201)

Počet transakcí celkem (2015): 2137

Počet transakcí celkem (2014): 2197

pozn.: číslo v závorce uvádí počet transakcí v odvětví za rok 2015