Operátor O2 pohrozil Českému telekomunikačnímu úřadu žalobou kvůli tomu, že je ve velkém prodlení s rozhodováním tisíců spotřebitelských sporů. Telekomunikační společnosti ze skupiny PPF tak prý vznikají stamilionové škody.

"Jsme připraveni tuto náhradu škody vymáhat soudní cestou. Nárok se opírá o zákon upravující odpovědnost státu za nesprávný úřední postup," říká Michal Krejčík z právního oddělení O2 Czech Republic.

Regulátor ale nařčení z nečinnosti důrazně odmítá. "Počet nerozhodnutých sporů o peněžitá plnění dlouhodobě klesá. Daří se nám tak postupně snižovat zátěž historicky pramenící z dřívějšího zastaveného převodu této agendy na obecné soudy," říká mluvčí ČTÚ Martin Drtina. "V roce 2015 jsme rozhodli 162 tisíc sporů o nezaplacené faktury, což je třikrát víc, než kolik nových návrhů od operátorů jsme loni obdrželi," dodává.

Operátor O2 evidoval v polovině loňského prosince více než 13 tisíc zahájených správních řízení, u nichž nebylo ani po šesti měsících vydáno žádné rozhodnutí. "Výše škody, která kvůli nečinnosti Českého telekomunikačního úřadu operátorům vzniká, dosahuje řádu stovek milionů korun," tvrdí mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

ČTÚ nepopírá, že počet nedořešených sporů dosahuje desítek tisíc, zároveň ale poukazuje na to, že situace se oproti předchozím rokům výrazně zlepšila. "K 1. lednu 2016 evidujeme 115 tisíc nerozhodnutých návrhů. O rok dříve to přitom bylo 277 tisíc sporů a ještě v roce 2012 přes 400 tisíc nevyřešených stížností. Operátoři loni uplatnili 56 tisíc nových návrhů," vyčísluje Drtina.

Podle zástupců O2 jde o jednoduché spory se zákazníky, kteří neplní své závazky a dluží za telekomunikační služby, které by měl úřad rozhodovat rychle a jednoduše.

"Nejde o spory v klasickém slova smyslu. Většinou se jedná o jednoduché, nesporné nároky, jejichž důvodem je platební neschopnost nebo nevůle platit ze strany dlužníka. Dlužná částka většinou nepřesahuje deset tisíc korun," říká Krejčík z O2.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

Ani s tím ale ČTÚ nesouhlasí. "Zdaleka ne všechny případy jsou nesporné, kdy pohledávku v dané výši účastník nepopírá," říká Drtina. Operátoři podle něj stále častěji protiprávně uplatňují smluvní pokuty a obdobná příslušenství pohledávek, a ČTÚ je proto musí přezkoumávat.

"V těchto případech chráníme zákazníka před situací, kdy po něm operátor bezdůvodně vymáhá plnění, na které právo nemá," dodává Drtina.

Vláda již před několika lety rozhodla o převodu agendy související se stížnostmi na vyúčtování telekomunikačních služeb z ČTÚ na soudy.

Později ale své rozhodnutí po protestech soudců vzala zpět. Nově převod schválila v březnu 2015 s tím, že by se měl uskutečnit na začátku roku 2017.