Platy Čechů se stále nevyrovnají západní Evropě ani USA. Po zohlednění rozdílu v cenách si Češi koupí zhruba o polovinu méně. V porovnání s některými zeměmi východní Evropy, Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky by však měli mít Češi bohatší Vánoce. Češi si také rozbalí větší vánoční balíček než jejich slovenští kolegové. Vyplývá to z předvánočního průzkumu MůjPlat.cz na vzorku 61 750 osob.

Platí to ve všech sledovaných kategoriích, od specialistů přes administrativní pracovníky, pracovníky ve službách a obchodě, kvalifikované pracovníky a řemeslníky až po nekvalifikované pracovníky.

MůjPlat.cz využívá pro mezinárodní porovnání platů ve sledovaných kategoriích přepočet platů na paritu kupní síly vyjádřenou v amerických dolarech podle Mezinárodního měnového fondu. Parita kupní síly vyjadřuje v praxi hodnotu zboží a služeb, které si za daný plat lidé v Česku koupí v přepočtu na dolary.

Server se v předvánočním porovnání platů zaměřil na platy specialistů, mezi ně patří například platy učitelů, lékařů, psychologů, právníků a také platy žurnalistů. Čeští specialisté si za průměrnou hodinovou mzdu vyjádřenou mediánem nakoupí zboží odpovídající kupní síle 12,88 dolaru v USA (319 korun).

Vánoce specialistů v USA, jejichž kupní síla za hodinu práce je až 28,44 dolaru, budou tak dvakrát bohatší, než budou mít jejich čeští kolegové. V západní Evropě jsou platy specialistů také dvakrát vyšší než v Česku. V Německu specialisté vydělávají 25,51 dolaru na hodinu, ve Velké Británii 20,20 a ve Francii 21,85 dolaru v paritě kupní síly na hodinu.

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

Skromnější Vánoce budou mít specialisté zemí jako Brazílie, Slovensko, Keňa, Rusko, Ukrajina a Indonésie. V Brazílii hodinová mzda specialistů představuje 11,40 a na Slovensku 10,50 dolaru na hodinu. Nejméně si budou moct dovolit specialisté v Indonésii, jejichž kupní síla je v porovnání se slovenskými pracovníky jen třetinová (3,15 dolaru).

Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejně velké části. Polovina zaměstnanců má tak hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.