Devět z deseti Čechů si myslí, že by se firmy měly věnovat charitě a společensky prospěšným projektům. Polovina dotázaných také soudí, že společnosti by měly tyto akce podporovat přímým věnováním peněz, nebo výnosem z prodeje výrobků či služeb. Vyplývá to z průzkumu společnosti InsightLab, který spolu s žebříčkem firemních fondů podle toho, jak přispívají, zveřejňují úterní Hospodářské noviny.

Téměř všichni respondenti se shodnou na tom, že by firmy měly myslet i na ostatní a podporovat potřebné. "Lidé hodně přispívají na charitu, a to jak dlouhodobě - podporou konkrétních projektů či institucí, tak i nárazově, třeba při živelných pohromách. Proto zastávají názor, že by veřejně prospěšné projekty měly podporovat i firmy," soudí Radek Jiřičný, ředitel výzkumů společnosti InsightLab.