Třetina cestovních kanceláří neposkytuje spotřebitelům řádné a pravdivé informace o podmínkách nabízených zájezdů a reklamací. Vyplynulo to z výsledků kontrol České obchodní inspekce ve třetím čtvrtletí. Celkem inspekce provedla 60 kontrol cestovních kanceláří a agentur, za pochybení vyměřila pokuty za 116 000 korun.

"Zejména klamavé informace o destinacích svědčí buď o neprofesionálním přístupu pracovníků cestovních kanceláří a agentur, nebo o úmyslném jednání," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Přes 44 procent pochybení se týkalo reklamací. Šlo například o neposkytnutí informace o lhůtě k uplatnění reklamace, poskytnutí nepravdivé informace o délce této lhůty či o nedovolené jednostranné prodloužení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace. Použití nekalých obchodních praktik inspekce zjistila v devíti případech.

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Takový postup prodávajícího je v rozporu s požadavky odborné péče a může spotřebitele přimět k rozhodnutí, které by v případě, že by byl náležitě informován, neučinil. Proto budeme v kontrolách pokračovat, a pokud to bude nezbytné, v opakovaných případech porušení povinností také zvyšovat sankce," dodal Bezecný.

Ve druhém čtvrtletí inspekce provedla 77 kontrol cestovních kanceláří a agentur, porušení předpisů zjistila ve 38 procentech případů.