Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získal Angus Deaton za výzkum na poli spotřeby, blahobytu a chudoby. Deatonova práce pomohla přeměnit pole mikroekonomie a makroekonomie. Nový nositel Nobelovy ceny se zabývá ve svých pracích například otázkou rozložení spotřeby v čase. Také významně přispěl k tomu, jak nejlépe porovnávat bohatství v jednotlivých zemích.

Oceněnému Britovi se podařilo podle švédské komise odpovědět na tři základní otázky. První z nich se ptá, jak se lidé rozhodují utrácet své příjmy za různé zboží v závislosti na ceně a výši jejich příjmu. Podle komise je odpověď na tuto otázku klíčová pro provádění ekonomických reforem a vůbec pro rozhodování ve věcech hospodářské politiky.