Loni dostaly hospice a odborníci, kteří rozvíjejí v Česku paliativní péči a kteří se zaměřují na důstojné umírání, od Nadačního fondu Avast 7,5 milionu korun. Letos fond v projektu na podporu péče o umírající Spolu až do konce rozdělí 26 milionů. 

Loni bylo jednou z priorit založení prvního českého Centra paliativní péče, letos se fond společně s odborníky z oboru zaměřil na dvě prioritní témata. Jednak jde o rozvoj regionální spolupráce mezi hospici a dalšími organizacemi, které pečují o pacienta a jeho rodinu. Mezi úspěšné žadatele, jako jsou některé regionální hospice či Domov Sue Ryder, rozdělí sedm milionů korun.