Posílit dohled nad insolvenčními správci, zamezit podávání šikanózních návrhů a zavést kontrolu nad soukromými oddlužovacími společnostmi. To jsou plány ministra spravedlnosti Roberta Pelikána v oblasti insolvencí. "Připravili jsme velmi ambiciózní novelu, proti které se nepochybně vzedme silná lobbistická vlna odporu. Tím se ale určitě nenecháme odradit," odhodlaně tvrdí ministr.

První z priorit ministerstva je zamezit zřizování fiktivních poboček insolvenčních správců. Takovou možnost zavedla pro správce loňská novela zákona. Měla přinést efektivnější oddlužování, ušetření nákladů obou stran a rovnoměrnější rozložení správců podle požadavků trhu, v praxi se ale stal přesný opak. Zejména velcí správci začali masivně zřizovat pobočky, aby získali co nejvíce konkurzních případů v různých okresech. Při určování insolvenčního správce je totiž soud územně omezený a vybírat může jen ze správců, kteří mají v daném okrese nebo kraji sídlo či pobočku.

"Nezřídka bylo kontrolou zjištěno, že je za provozovnu označen veřejně nepřístupný průmyslový objekt (bývalá cementárna), restaurace, herna, budova v havarijním stavu anebo rodinný dům, jehož obyvatelé o existenci provozovny nemají žádné informace," uvádí se v důvodové zprávě k chystané změně.