Kapalná biopaliva mají celou řadu odpůrců od liberálních ekonomů až po ekologické aktivisty. Oponenti jim dávají za vinu růst cen potravin, snižování kvality pohonných hmot a jejich vyšší cenu i příspěvek k zániku deštných lesů v tropech.

Přesto se jich evropské země nechtějí vzdát. Evropský parlament na konci dubna sice schválil limit pro biopaliva první generace, tedy pro bionaftu a bioetanol ze zemědělských plodin, ale porážka výrobců těchto paliv to není. Spíše jejich skryté vítězství.