Přes 400 tisíc obchodních korporací v Česku muselo do loňského léta upravit své zakladatelské dokumenty tak, aby ladily s novým občanským právem. Šlo hlavně o změny společenských smluv, které vyžadovaly čas a peníze na příslušné poplatky. Média přitom varovala, že kdo úpravy neabsolvuje, dostane tučnou pokutu a nakonec o svou společnost přijde. "Vyplnily se obavy, že společnosti, které se zatím nerozhodnou stanovy upravit, mohou narážet na problémy?" zní jeden z častých dotazů podnikatelů. Odpověď je jednoduchá: zatím ne.

Zákon o obchodních korporacích totiž podle týdeníku Ekonom není tak přísný, jak se mohlo loni na jaře zdát. Sice stanoví povinnost přizpůsobit své dokumenty novému soukromému právu, trest za neuposlechnutí je ale v nedohlednu. "Pokud obchodní korporace změnu neučiní, rejstříkový soud ji k tomu nejprve vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Teprve po uplynutí této lhůty, a to pokud to navrhne osoba s právním zájmem nebo soud, dojde k zrušení a likvidaci," říká advokát Jakub Dohnal z advokátní kanceláře Dohnal Pertot Slanina.

Než se tedy bude muset podnikatel kvůli nesouladu s novým právem se svou společností rozloučit, čekají na něj tři kroky. "Nejdříve by se museli soudní úředníci, kteří už teď nestíhají, probírat korporacemi, které nezměnily společenské smlouvy, a v nich hledat ustanovení, která jsou s novým zákonem v rozporu. O která ustanovení se jedná, to se přou i autoři komentářů. Proto nelze mít za to, že taková ustanovení justiční úředníci ihned najdou," popisuje Dohnal. Teprve poté podle něho bude korporace vyzvána k tomu, aby ve lhůtě učinila změny.