V těžební společnosti OKD letos skončí zhruba 1600 lidí. Tři stovky zaměstnanců firma propustí ke konci dubna a dalších přibližně 500 jich odejde během roku jiným způsobem, tedy například do důchodu, jiného zaměstnání nebo ze zdravotních důvodů. Přes 800 lidí bude muset postupně odejít z externích dodavatelských firem společnosti. Po čtvrtečním jednání moravskoslezské tripartity to řekl mluvčí OKD Marek Síbrt.

Zaměstnanci, kteří budou propuštěni z organizačních důvodů, dostanou odstupné ve výši šesti měsíčních platů. Podle Síbrta půjde o pracovníky napříč všemi doly i profesemi.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík uvedl, že odbory chtějí, aby se snižování stavu týkalo hlavně zaměstnanců z ciziny. Zaměstnávají je převážně dodavatelské firmy. "My jsme chtěli, aby se snižování stavů odehrávalo v oblasti dodavatelů, takže nám bylo přislíbeno, že letos přes 820 lidí skončí jako dodavatelé," řekl Pytlík.

OKD má nyní zhruba 11 000 vlastních zaměstnanců, dalších 3000 lidí zaměstnávají dodavatelské firmy. Moravskoslezský kraj patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v zemi. Na konci ledna tam bylo bez práce přes 85 000 lidí a podíl nezaměstnaných činil deset procent.

Přirozené odchody se podle Pytlíka nedají ovlivnit. Jde o směs lidí, kteří nemohou dál pokračovat například po úrazu nebo kvůli chorobám z povolání. Odbory hodlají hájit hlavně zaměstnance, kteří by měli odejít z organizačních důvodů. "Tam k tomu chceme výrazně přistoupit. To znamená, že s kým se dohodnou, že chce odejít, ať odejde. Ale ostatní, pokud neprokážou nějaké závažné důvody v jeho pracovní morálce, tak není důvod je propouštět, dokud tady jsou Poláci," řekl Pytlík.

Situace v OKD byla hlavním bodem programu letošního prvního zasedání krajské tripartity. Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark mimo jiné uvedl, že situace na světových trzích s černým uhlím zůstává nadále špatná. "Podle odhadů se nedá v nejbližším období očekávat výraznější nárůst cen koksovatelného ani energetického uhlí. Proto bude společnost OKD letos pokračovat v komplexní transformaci, která začala v polovině roku 2013 a jejímž hlavním cílem je snížit jednotkové náklady na vytěženou tunu uhlí.“ Připomněl také, že bude nutné dále zvýšit produktivitu práce, a to ze současných zhruba 600 tun na zaměstnance na 800 tun na zaměstnance.

OKD je jediným producentem černého uhlí v zemi. Je dceřinou firmou společnosti New World Resources (NWR), která patří z 50,5 procenta skupině CERCL Mining. V této skupině, která se dříve jmenovala BXR Mining, má poloviční podíl podnikatel Zdeněk Bakala. Ten zároveň vlastní i společnost Economia, která vydává Hospodářské noviny. Ve firmě NWR drží zbylé podíly institucionální investoři a drobní akcionáři.