Skepse z příchodu nových penzijních fondů, u kterých nebude správce garantovat nezáporné zhodnocení v každém roce činnosti, se nenaplnila. Bez výjimky uzavřely nové fondy třetího pilíře loňský rok s kladným výsledkem. Uvádí to poslední vydání týdeníku Ekonom.

Alespoň dvě procenta se loni podařilo vydělat 17 z 28 účastnických fondů třetího pilíře. Oproti roku 2013, kdy tyto nové fondy teprve zahajovaly činnost, se jedná o výrazný pokrok. V prvním roce totiž většina správců dlouho držela posbírané peníze na účtech a výnos většiny nových fondů zůstal v blízkosti nuly.

Podobně jako předloni svoje konkurenty "vyškolil" nejmenší správce penzijních fondů Conseq. Jeho Globální akciový účastnický fond po předloňském zhodnocení vložených peněz o 19 procent dosáhl v minulém roce více než 13procentního zisku.

Zajímavého zhodnocení o více než osm procent dosáhl také Dynamický fond ČS penzijní společnosti. Vyplývá to z údajů, které správci fondů na základě zákonných požadavků zveřejňují na webu.