Česká národní banka, která reguluje pojišťovny, v pondělí oficiálně dala najevo nespokojenost se způsobem, jakým pojišťovny přistoupily k předělávání stávajících smluv na životní pojištění. Trvá na tom, že písemný dodatek ke smlouvě musejí mít pojišťovny od všech svých klientů.

Vyplývá to z vyjádření, které ČNB poslala Hospodářským novinám k legislativnímu postupu pojišťoven při změně smluv na nové podmínky. Jedná se celkem o víc než tři miliony životních pojistek. 

Od Nového roku totiž kvůli novele zákona o dani z příjmu bude možné daňové odpočty na zaplacené pojistné uplatňovat jen na smlouvy, u kterých se klienti vzdají možnosti mimořádných výběrů dříve než v 60 letech. Druhá varianta, bez možnosti daňových odpočtů, bude mimořádné výběry dále umožňovat. 

Většina pojišťoven při přechodu na nové podmínky zvolila podobný postup – v dopisech, kde informovala o změnách životního pojištění, ale podepsání a poslání písemného dodatku ke smlouvě požadovala jen od klientů, kteří se daňové úspory od ledna 2015 vzdají.

Podepsaný dodatek od nich chtěly zpravidla do jednoho měsíce. Klienty, kteří budou chtít zachovat daňové výhody a nechtějí z pojistek vybírat, pojišťovny v dopisech upozornily, že nemusejí nic dělat, změna na „uzamčenou“ smlouvu proběhne automaticky.

Tichý souhlas může být zdrojem budoucích konfliktů

ČNB ale takový postup neuznává a chce, aby se změnou smlouvy pojištěný souhlasil, a to obdobným způsobem jako při uzavírání nové smlouvy. 

„Nečinnost pojistníka ČNB za souhlas nepovažuje,“ uvedla centrální banka. Změna pojistných smluv pouze na základě nečinnosti klienta může být podle ní zdrojem právní nejistoty na obou stranách a zdrojem budoucích sporů.