Fórum dárců sondovalo mezi tuzemskými firemními nadacemi a fondy, jak firmy pracují se zaměstnaneckými dárcovskými sbírkami, které v zahraničí patří mezi hlavní motivační a benefitní programy.

Celkem se mezi dotazovanými firmami v loňském roce vybralo 4,7 milionu korun, kterými jejich zaměstnanci přispěli na dobrou věc. „Všechny dotazované firemní nadace a fondy dělají zaměstnanecké sbírky, a to buď dlouhodobě, nebo alespoň příležitostně, ať už v případě humanitárních katastrof, nebo na Vánoce,“ uvádí výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Připouští však, že ve srovnání se zahraničím jsou v Česku programy zaměstnaneckých sbírek méně propracované i prozkoumané. Chybí hravost a masivní sdílení sbírek na sítích, jako je tomu například ve Spojených státech.