Developeři v Praze udržují pokrizové tempo bytové výstavby. V září bylo na území hlavního města rozestavěno dohromady 9886 nových bytů ve 106 projektech s alespoň deseti bytovými jednotkami. 

Pětina z těchto bytů (2077 bytů) byla v průběhu prvních tří čtvrtletí roku už dokončena, zbytek je v různém stadiu rozestavěnosti, případně už začal jejich prodej.

Celkový počet nových bytů stagnuje tři roky. V období let 2010 až 2013 osciloval mezi devíti až deseti tisíci (odlišná situace panovala v roce 2009, kdy bylo k dispozici téměř 16 tisíc nových bytů – důsledek předkrizových dob).