V Česku vyrostlo v posledních letech několik výzkumných center, bádá se i na univerzitách. Zatímco základnímu výzkumu se podle všeho daří, ten aplikovaný zaostává. Jinými slovy: čeští vědci jen zřídka spolupracují s firmami a nabízejí taková řešení, která by byla uplatnitelná v praxi. Podle kritických slov výzkumníků, zástupců firem i odborníků na zprostředkování výzkumných kapacit pro průmysl, se v Česku stále od porevolučního pádu velkých státních podniků nepodařilo najít systém, který by vyhovoval tržnímu hospodářství. Propasti mezi potřebami průmyslu a nabídkou z akademické sféry se proto přezdívá "údolí smrti".