Mnoho lidí žije stále ještě v iluzi, že Čína je levná výrobna pro evropský a americký trh. To možná byla pravda, ale přibližně jen do roku 2005.

Graf níže znázorňuje vývoj čínského exportu do USA (modrá čára) a Asie (červená čára) za posledních deset let.

graf1

Od roku 2005 rostou čínské vývozy do Asie daleko rychlejším tempem než do USA a nůžky se stále více a více rozevírají.

Proto také podíl vývozu do USA tvoří pouze 17 procent veškerého čínského exportu. Obdobný podíl je i ve vztahu s Evropou. V souhrnu export do Evropy a USA činí méně než desetinu čínského HDP.