V minulosti, kdy existovaly národní měny, se mzdové disproporce projevily v oslabení měn. V zemi, kde mzdy rostly rychleji než produktivita práce, došlo k oslabení měnovému kurzu.

Dnes to není možné, protože tento měnový vyrovnávací mechanismus kvůli společné měně neexistuje.

Graf níže ukazuje vývoj mzdových nákladů ve vybraných zemích eurozóny od roku 2000 až po současnost.