Ministerstvo práce a sociálních věcí se pustilo do tvrdého boje s nelegální prací. Jen za letošní rok provedlo více než 95 tisíc kontrol zaměřených na nelegální práci, udělilo 1936 pokut a to v celkové výši 106,4 milionů Kč. Od září 2010 se navíc konají koordinované kontroly, jichž se kromě inspektorů účastní i policisté. Ministerstvo plánuje za letošní rok provést celkem 200 tisíc kontrol.

Legislativa platná od ledna 2012 zpřísňuje postih výkonu nelegální práce, zaměstnanci, který pracuje načerno, tak hrozí finanční postih ve výši až 100 tisíc Kč. Zaměstnavateli, který přiděluje práci načerno, hrozí postih od 250 tisíc až do 10 milionů Kč. Jak ale tvrdí ministr Jaromír Drábek, kontroly u nás nejsou tak tvrdé a razantní, jak se někteří ohrazují, na rozdíl třeba od Německa.

Kontroly provádí kromě Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Úřadu práce ČR také Policie ČR a Celní správa. Nelegální výkon práce byl zjištěn ve 1246 případech, z toho u 963 občanů ČR a 283 cizinců. 72 uchazečů o zaměstnání bylo kvůli nelegálně vykonávané práci vyřazeno z evidence Úřadu práce, čímž stát ušetřil na nevyplacených podporách 290 135 Kč.

Mimořádné kontroly a projekt DONEZ

Kromě běžných a koordinovaných kontrol provedl Státní úřad inspekce práce i několik mimořádných kontrol a to na místech, kde se předpokládá výskyt nelegálních pracovníků kvůli krátkodobé práci. Inspekce se zaměřila na lyžařské areály, stánkový prodej nebo čerpací stanice. Kontrolám neušly ani autoservisy a pneuservisy.

Koncem roku 2011 byl spuštěn projekt DONEZ, který zabraňuje uchazečům o práci evidovaným na Úřadu práce vykonávat mimo to zaměstnání načerno. Po dobu maximálně tří měsíců se musí 2krát až 3krát týdně hlásit na kontaktních místech veřejné správy Czechpoint. Tím jsou lépe evidovaní, mnoho z nich se navíc na základě projektu rozhodlo raději nastoupit do legálního zaměstnání, třeba právě do státní správy.

Kolik ročně tratí stát na nelegálně zaměstnaných pracovních?

To můžeme stáhnout k těm odhaleným případům. Můžeme odhadovat z čísel Českého statistického úřadu, který zveřejnil expertní odhad rozsahu šedé ekonomiky. Ten je někde na 15 % HDP. Z toho můžeme usuzovat, že přibližně 15 % zaměstnanců pracuje nelegálně. Je to ale ovšem jenom odhad.

Jak jsou na tom okolní státy?

Ten rozsah šedé ekonomiky není výrazně vyšší než v okolních státech. Například v Německu je na 10% a to je ten cíl, kam se chtěli přiblížit. Jenže tam jsou ty kontroly mnohem razantnější než u nás. Na druhou stranu třeba v pobaltských státech se blíží rozsah šedé ekonomiky ke 30 až 40 procentům. Takže my se skutečně pohybujeme někde v tom prostoru uprostřed.

Myslíte, že se vám díky razantnějším kontrolám podaří srazit rozsah šedé ekonomiky?

Neříkám, že jsme schopni to srazit na nulu, ale každé procento je dobré. Protože každé procento jsou miliardy ze státního rozpočtu.

Jakým dalším způsobem kromě kontrol bojujete s nelegální prací?

Postupujeme nejen prostřednictvím těch kontrol, to je samozřejmě základní odstrašující opatření, ale i z druhé strany. Snažíme se pomoci těm, kteří by se mohli podílet na nelegální práci. Třeba systém veřejné služby je velmi účinný. Když někdo totiž pracuje u veřejné služby, tak přitom nemůže pracovat načerno. A i ten systém docházky na poštu a evidence snižuje tu možnost pracovat načerno, i když samozřejmě tomu nelze úplně zamezit.