Drtivá většina evropských politiků a se tváří, že problémy v Evropě jsou dostatečně ošetřeny. Lékem je podle nich Evropský stabilizační mechanismus (ESM) nebo chcete-li firewall proti problémům v Evropě. Pojďme se ale podívat na ESM blíže. ESM má vstoupit v platnost 1. července.

Nutnou podmínkou je, aby ho podepsaly země podílející se na ESM souhrnně alespoň devadesáti procenty (viz. druhý sloupec v tabulce). Zatím záchranný balík ještě neschválily státy Německo, Rakousko, Belgie, Estonsko, Slovensko, Nizozemí a Finsko.