Od příštího roku stoupne daň z přidané hodnoty (DPH) na 15 a 21 procent, omezí se výdajové paušály nebo se dočasně zruší stropy na zdravotní pojištění. Vláda ve středu schválila novely konkrétních daňových a dalších zákonů.

Zákony ruší rovněž zelenou naftu, kvůli které protestují zemědělci. Změny musí schválit ještě parlament a podepsat prezident.

Opatření mají za cíl snížit schodek veřejných financí pod tři procenta a mají platit od roku 2013. Některá z nich by měla platit ale jen do roku 2015. Rámcově s návrhy souhlasila vláda již 11. dubna, nyní jsou změny předkládány jako novely konkrétních zákonů.

Zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod podle návrhu neovlivní zboží a služby spadající do jednotlivých kategorií. Výjimkou budou některé zdravotní prostředky, u kterých požaduje přesun do základní sazby EU. Rovněž dětské pleny budou daněny vyšší sazbou, důvodem je opět požadavek EU.

Příjmy vyplývající ze zvýšení DPH a zdanění fyzických osob by měly plynout pouze do státního rozpočtu. Kvůli tomu navrhuje ministerstvo financí i změnu rozpočtového určení daní, které by snížilo podíl obcí na příjmech z těchto daní.

Paušál nepůjde kombinovat s odečtem na manželku a děti

Například u DPH pro roky 2013 až 2015 tak budou obce dostávat 18,9 procenta celostátního výnosu a kraje 7,86 procenta. Nyní je to 19,93 procenta a 8,29 procenta. Kraje s tímto návrhem v rámci připomínkového řízení nesouhlasí.

V případě výdajových paušálů navrhuje MF v novele zákona jejich výši zachovat. Ovšem u činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent nebo 30 procent bude absolutní výše odpočtu omezena částkou 800.000 korun, respektive 600.000 korun.

To znamená na maximální možný odpočet z mezního příjmu stanoveného na dva miliony korun. Osoby využívající paušály nebudou moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů.

Výše paušálů závisí na druhu příjmů. Výdaje ve výši 80 procent z příjmů platí pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství a pro řemeslné živnosti. Ostatní živnosti použijí sazbu 60 procent. Sazba 40 procent je určena pro příjmy z jiného podnikání, například ze svobodných povolání, z finančního poradenství a podobně. K příjmům z pronájmu je pak možné uplatnit výdaje ve výši 30 procent z příjmů.

Na středeční schůzi vláda schválila také zákon umožňující zavést od nového roku 2. pilíř reformy penzí.

V roce 2013 by měly vstoupit v účinnost následující navrhovaná daňová opatření:

- omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob;

- zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům (z 15 na 35 procent);

- zrušení tzv. zelené nafty;

- zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod (ze tří na čtyři procenta).

Změny, které taktéž vstoupí v účinnost v roce 2013, ale jejich účinnost je omezena do konce roku 2015:

- zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent; od roku 2016 se sazby sjednotí na 17,5 procenta. Související změna rozpočtového určení některých daní.

- zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedm procent u příjmů nad 48násobek průměrné roční mzdy;

- zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce;

- zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění (nyní je 72násobek průměrné roční mzdy).

 

Zdroj: vlada.cz