Před třemi lety studenti Boris Procházka, Zbyněk Poulíček a Petra Černá z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně vyvinuli produkt, který pomáhal krizovým týmům zachraňovat nejen lidské životy například po zemětřeseních na Haiti nebo v Japonsku.

Jde o GINA System - software pro taktickou komunikaci v terénu a v reálném čase. Prakticky se jedná o řízení pracovníků v terénu a zaznamenávání geografických informací do map pomocí telefonu, kde je software nainstalovaný.

V systému jeho každý uživatel vidí vlastní úkoly, ale i potřeby ostatních. Je tedy užitečný zejména pro záchranné týmy.

Využití softwaru je ale širší. V současnosti brněnská firma GINA Software pracuje v Česku na projektu mapování černých skládek, uplatnění najde ale i v oblasti povodňové ochrany.

Její produkt zaujal i Microsoft, který s firmou úzce spolupracuje. "Chceme zůstat malou firmou," říká v rozhovoru pro IHNED.cz jednatelka firmy Petra Černá.