Klíčové jsou tzv. nezařazené účty, na kterých leží stovky různých akcií v nominální hodnotě desítek miliard korun. Určit jejich tržní hodnotu však není možné. Většina z těchto cenných papírů se totiž veřejně neobchoduje. Jak, komu a za jakou cenu je tedy prodat?

Významnou změnou, ke které došlo loni v létě, bylo pro "privatizační akcionáře" převedení agendy Střediska cenných papírů (SCP) pod Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Provozní řád CDCP totiž významným způsobem omezuje nakládání s cennými papíry na účtu vedeném v nezařazené evidenci.